Kurumsal

Şahinler Grup / Osman Şahin Vakfı

Osman Şahin Vakfı

Grubumuz bünyesinde, şirketlerimizin üzerinden yıllardır yapılan sosyal yardım faaliyetlerinin kurumsal bir zemine taşınması ve bağışların daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla Osman Şahin Vakfı kurulmuştur. Dayanışma adına atılan bu adım, Şahinler Grup ve Başkanımız Osman Şahin’in en büyük gurur kaynağıdır. Vakıf; Osman Şahin ve Eşi Perihan Şahin tarafından 8.07.2021 tarihinde kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Geçmişten günümüze kadar 48 yıllık başarılı iş yaşamı dışında eğitim kültür ve sosyal yardımlaşma alanındaki sayısız çalışmalarını vakıf çatısı altında toplayarak genişlemeyi hedeflemiştir.

VAKFIN GAYESİ

EĞİTİM: Ülkemizin gereksinim duyduğu ve içinde yaşadığımız toplumun ihtiyacı olan; millî ve ahlaki değerlere bağlı, yeterli bilgi ve beceriye sahip, başta sanayi olmak üzere işgücüne nitelikli bireylerin yetişmesini sağlamak amacıyla her türlü projelere, özel kurum ve kuruluşlara, devlet hizmetlerine katkıda bulunmak Yurt içinde ve dışında öğrenim gören maddi imkanları kısıtlı başarılı öğrencilere, ihtisas ve staj yapan gençlere, uluslararası veya ulusal düzeyde bilim, sanat ve diğer alanlarda üstün başarı kazanan kişilere, öğrenimlerinde destek olmak, burs, ödül ve kredi gibi parasal ve aynı yardımlarda bulunmak.

SOSYAL YARDIMLAŞMA: Ülkemizde ekonomik açıdan yetersiz durumda olan; kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan yada tabii olduğu halde yeterli geliri olmayan, maddi imkansızlıklardan dolayı yaşamsal harcamalarında zorlanan vatandaşlarımızın ve yabancı uyruklu olup her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş muhtaç durumda bulunan ailelere maddi manevi destek olmak, güçlenmelerini sağlamak, refah seviyelerini artırmalarına katkıda bulunmak, sosyal, sanatsal, kültürel, sportif, bilimsel gelişimine katkıda bulunmak.

VAKFIN MERKEZİ

Vakfın merkezi ANKARA İli, ÇANKAYA İlçesinde olup, adresi Söğütözü mahallesi Söğütözü caddesi
No:2-4A/63 Koç kuleleri Çankaya Ankara’ dır.